Skip to content

We geven graag een goed en eerlijk beeld van de vorderingen van de leerling, toch willen we ook onzekerheid en faalangst bestrijden. Daarom gaan we uit van de mogelijkheden van kinderen en belonen goed gedrag, prestaties en inzet. Wij willen graag bereiken dat de leerlingen zichzelf positief waarderen.

Wij geven kinderen, waar mogelijk, verantwoordelijkheden vanuit het vertrouwen dat kinderen de taken goed zullen uitvoeren. Wij gaan uit van de kansen en mogelijkheden van de leerlingen. Wij proberen situaties te scheppen, waarin dingen goed kunnen gaan.

Ook in de rapportage zullen vooral de positieve kanten van het kind belicht worden. Wij creƫren veel contactmogelijkheden met ouders om juist ook deze positieve benaderingswijze te kunnen uitdragen. Wij hebben dus positieve verwachtingen van de kinderen.

Tevens zijn wij ons ervan bewust dat wanneer een kind een leeftijd heeft bereikt waarop het in staat is ook zichzelf te beoordelen, het vaststellen van de stand van zaken ten opzichte van het leerproces helder en duidelijk gezegd mag worden.

Voor de ouders dienen we de leerprestaties wel telkens af te zetten tegen de vorderingen die gelden voor een kind van dezelfde leeftijd volgens landelijke normen. Dit is opgenomen in de monitor in het ontwikkelingsperspectief van een leerling.

Back To Top