Skip to content

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om extra verlof aan te vragen van school. Het gaat dan om verlof buiten bijvoorbeeld schoolvakanties.

Voor verlof tot en met tien dagen is een schooldirecteur bevoegd hierover zelf beslissen, eventueel in overleg met de Leerplicht en altijd met inachtneming van wet- en regelgeving. Bij aanvragen van elf schooldagen of meer ligt deze bevoegdheid bij de Leerplichtambtenaar. Verlof kan worden aangevraagd middels een formulier die u bij de administratie van school kunt krijgen of via onze Schoolapp.

Back To Top