Skip to content

U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch kan het voorkomen dat u tijdens contacten met de school niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken. In dat geval is het belangrijk dit direct aan de juiste persoon binnen de school bekend te maken.

Indien u klachten heeft over een leerkracht van de school, probeert u eerst de klacht op te lossen met de betreffende leerkracht. Lukt dit niet, dan neemt u contact op met de directeur van de school. Heeft u andere klachten over de school dan neemt u eerst contact op met de directeur van de school. Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht, kunt u contact opnemen met de (van de directie niet afhankelijke) contactpersoon van de school. Deze gaat met u na of het probleem nog door een gesprek kan worden opgelost. De naam van de contactpersoon is dhr. Kievit. U kunt hem bereiken via het telefoonnummer van de school.

Indien u daarna vindt dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting Kind en Onderwijs Rotterdam, vertegenwoordigd door de heer Kees Schouten staf onderwijs en kwaliteit van de stichting.

Een exemplaar van de klachtenregeling, met toelichting en huishoudelijk reglement, is voor u op school ter inzage beschikbaar.

Back To Top