Skip to content

C.S.B.O. Bergkristal is een christelijke school. Wij werken op onze school naar het volgens ons belangrijke principe: Liefde voor kinderen. Iedereen verschillend maar allemaal gelijk. Dit zien we ook terug in ons leerkrachtenteam. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn en dat er respect is voor andere gebruiken. Wij vieren wel de christelijke feestdagen. De methode voor godsdienstonderwijs is Trefwoord. De leerkrachten zijn vrij om de dag te openen en sluiten naar eigen inzicht, dit kan een lied, gedicht of gebed zijn. Ook alle leerkrachten/stagiaires zijn welkom. Wel verwachten we dat zij deel kunnen en willen nemen aan de afspraken rond de godsdienstmethode en de vieringen. Uitingen van het eigen geloof zijn tot op zekere hoogte toegestaan.

Wij verwachten van kinderen en leerkrachten dat zij volgens de algemeen geldende fatsoensnormen gekleed gaan. De directie ziet hierop toe en gaat, indien nodig, het gesprek aan. Hierbij mag er wel ruimte zijn voor de eigen identiteit. Agressief ogende symbolen of anti religieuze uitingen zijn niet toegestaan. Piercings en tatoeages zijn in principe niet verboden, mits niet afleidend of agressie oproepend.

Tenslotte: ons streven is de leerlingen respect te leren en te laten ervaren, en waar nodig de dialoog en de verbinding aan te gaan.

Back To Top