Skip to content

In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over alle zaken die de school aangaan en in veel gevallen moet de MR ook instemmen met een besluit. Onze school is tevens lid van de G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Back To Top