Praktisch en
ervarend leren

Betrokken
en uitdagend

Samenwerken
aan succes

Elkaar kennen
elkaar vertrouwen

Elke dag
verzorgde lunch

Sfeer en
structuur

In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over alle zaken die de school aangaan en in veel gevallen moet de MR ook instemmen met een besluit. Onze school is tevens lid van de G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)