Skip to content

Voortdurend beoordelen wij onze methoden op geschiktheid voor de specifieke leerbehoeften van onze leerlingen, zo zijn er goede methoden voor alle vakken.

Ook zijn er veel hulpmiddelen om de leerlingen te helpen, in alle groepen wordt er met laptops gewerkt.

Toetsen

Twee keer per jaar worden alle leerlingen methode-onafhankelijk getoetst (Cito 3.0) om vast te stellen hoe de ontwikkeling verloopt. Dit is dan weer de basis voor de besprekingen met de intern begeleider en vervolgens met de leerlingen en ouders.

Verder krijgen de leerlingen regelmatig methode gebonden toetsen, deze geven ons een indicatie of het kind de stof beheerst.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Deze lessen zijn gericht om o.a. de weerbaarheid van de kinderen te vergroten.
Wij willen deze ontwikkeling niet alleen tijdens speciale lessen vormgeven maar gedurende de hele schooldag is er aandacht voor positieve feedback, complimenten en leren omgaan met jezelf en de ander. Hiervoor maken we gebruik van de methode PAD (programma alternatieve denkstrategie├źn.). ledere week staat er per groep een leerling centraal.
De schoolregels zijn duidelijk geformuleerd en per week wordt er geoefend met een regel. Deze staat in de nieuwsbrief zodat u thuis ook kunt helpen.

Onze schoolregels zijn gebaseerd op respect, veiligheid en vertrouwen.

Back To Top