Praktisch en
ervarend leren

Betrokken
en uitdagend

Samenwerken
aan succes

Elkaar kennen
elkaar vertrouwen

Elke dag
verzorgde lunch

Sfeer en
structuur

VakgebiedGroep 3/4Groep 4/5Groep 5/6Groep 6/7Groep 7, 7/8 of 8
Taalactiviteiten
(technisch lezen, taal, spelling, begrijpend Lezen)
11 1/211 1/2111111
Schrijven1/41/41/21/21/2
Engels1/21/2
Rekenen/wiskunde5 1/25 1/25 1/25 1/25 1/2
Godsdienst1 1/41 1/41 1/41 1/41 1/4
Wereldoriëntatie
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur)
3/411 1/21 1/21 1/2
Sociaal-emotionele ontwikkeling1 3/41 3/41 3/41 3/41 3/4
Kunstzinnige oriëntatie
(muziek, tekenen en handvaardigheid)
1 3/41 1/21 1/21 1/21 1/2
Verkeer1/21/21/21/21/2
Bewegingsonderwijs
(gymlessen en zwemmen)
1 3/41 3/41 1/21 1/21 1/2
Pauze/spel3 3/43 3/43 3/43 3/43 3/4
Totaal (uren)28 3/428 3/428 3/428 3/428 3/4