Skip to content

Bij ziekte van uw kind vragen wij u om dit ons voor kwart voor 9 te laten weten. Dit kan telefonisch of via onze Schoolapp. Als wij om kwart over 9 niets van u hebben vernomen dan nemen wij contact met u op.

De verdere procedure staat omschreven in ons verzuimprotocol. Deze kunt u op de website terug vinden. In het geval van een zieke meester of juf zullen wij in eerste instantie dit oplossen door een andere collega de groep over te laten nemen. Als een ziekte langer duurt zal er een vervanger vanuit de stichting worden gevraagd dit te doen.

In een enkel geval zal er voor gekozen worden om de groep te verdelen over de andere groepen.

Back To Top