Praktisch en
ervarend leren

Betrokken
en uitdagend

Samenwerken
aan succes

Elkaar kennen
elkaar vertrouwen

Elke dag
verzorgde lunch

Sfeer en
structuur

In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over alle zaken die de school aangaan en in veel gevallen moet de MR ook instemmen met een besluit. Onze school is tevens lid van de G.M.R. (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam). In de G.M.R. wordt gesproken over zaken, die alle scholen aangaan en waar het wenselijk is dat er een gemeenschappelijk besluit genomen wordt.

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden

Personeelsgeleding:

  • Dhr. P. Pietermaat
  • Dhr. Ernst Kievit (voorzitter)

Oudergeleding:

  • Samira Echammacai (moeder van Oumaima, Yousra en Roumaisa uit groep 3/4 en 6/7)
  • Karen Beelo (moeder van Lisandro, groep 7 /8)

JAARVERSLAG MR CSBO BERGKRISTAL 20192020
JAARVERSLAG MR CSBO BERGKRISTAL 20202021