Skip to content

In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over alle zaken die de school aangaan en in veel gevallen moet de MR ook instemmen met een besluit. Onze school is tevens lid van de G.M.R. (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam). In de G.M.R. wordt gesproken over zaken, die alle scholen aangaan en waar het wenselijk is dat er een gemeenschappelijk besluit genomen wordt.

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden

Personeelsgeleding:

  • Lieke Walraven
  • Dhr. Ernst Kievit

Oudergeleding:

  • Samira El Chammachi (voorzitster + moeder van Oumaima, Yousra en Roumaisa uit groep 5/6 en 7/8)
  • Kristy Ilyas (moeder van Skylar uit groep 6/7)

JAARVERSLAG MR CSBO BERGKRISTAL 20192020
JAARVERSLAG MR CSBO BERGKRISTAL 20202021
JAARVERSLAG MR CSBO BERGKRISTAL 20212022

Back To Top