Praktisch en
ervarend leren

Betrokken
en uitdagend

Samenwerken
aan succes

Elkaar kennen
elkaar vertrouwen

Elke dag
verzorgde lunch

Sfeer en
structuur

We hanteren ook in het speciaal basisonderwijs de kerndoelen. Dat is een beschrijving van wat leerlingen moeten leren, waarbij we rekening houden met de capaciteit van elke leerling.

We hanteren deze doelen voor:

  • Taal
  • Rekenen
  • Wereld oriëntatie (aardrijkskunde / geschiedenis / natuur)
  • Bewegingsonderwijs
  • Engels
  • Verkeer
  • Sociale vaardigheden
  • Creatieve vorming

Hiervoor gebruiken we de reguliere lesmethodes.