Skip to content

We hanteren ook in het speciaal basisonderwijs de kerndoelen. Dat is een beschrijving van wat leerlingen moeten leren, waarbij we rekening houden met de capaciteit van elke leerling.

We hanteren deze doelen voor:

  • Taal
  • Rekenen
  • Wereld oriĆ«ntatie (aardrijkskunde / geschiedenis / natuur)
  • Bewegingsonderwijs
  • Engels
  • Verkeer
  • Sociale vaardigheden
  • Creatieve vorming

Hiervoor gebruiken we de reguliere lesmethodes.

Back To Top